Dịch vụ báo cáo thuế là dịch vụ mà kế toán sẽ phụ trách về các vấn đề Khai báo thuế trong Doanh nghiệp. Kế toán thuế hệ trọng luật pháp quốc gia và là trách nhiệm của các doanh nghiệp đối với nhà nước. nhà nước chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành ...

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời kì và phí tổn thực hiện các thủ tục thuế, bảo đảm hồ sơ kế toán, mỏng thuế của quý doanh nghiệp ăn nhập với quy định của luật pháp thuế, uổng thuế giảm đến mức tối thiểu, dịch vụ báo cáo thuế của ACB mang đến cho quý khách hàng dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng với uổng dịch vụ thấp nhất.

Công ty kế toán thuế Hà Nội nhận làm bẩm thuế hàng tháng cho mọi loại hình doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp hà tiện thời kì cũng như hoài để giải quyết những vấn đề liên quan đến kế toán – thuế. Với hoài thực hành chỉ từ 500.000đ – 1,5 triệu đồng / 1 tháng thay vì mức lương để trả cho 1 kế toán tối tiểu từ 4 – 6 Triệu / tháng, chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện tất tật những công việc hệ trọng đến kế toán, thuế hàng tháng cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – chính xác với những quy định hiện hành. Với những kế toán trưởng, chuyên viên, các nhà quản lý nhiều năm kinh nghiệm đã và đang làm dịch vụ cho hàng chục công ty, quý công ty có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Nội dung dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng của công ty dịch vụ báo cáo thuế Hà Nội giá sốc bao gồm:

- Hàng tháng nhận chứng từ, hóa đơn từ phía Doanh nghiệp

- Tiến hành xử lý chứng từ: phân loại, sắp đặt và lưu giữ chứng từ

- Mang bản sao chứng từ về Công ty tham mưu quản lý thuế Hà Nội để tiến hành làm các thưa thuế cấp thiết theo từng tháng, từng quý và cuối năm

- Nộp bẩm cho Cơ thuế quan theo đúng thời gian quy định

- tham mưu cho doanh nghiệp những tồn đọng trong hệ thống kế toán, đưa ra hướng giải quyết, khắc phục những vướng mắc đó

- hà tiện chi phí cho doanh nghiệp, tối ưu khoản thuế phải nộp cho quốc gia

- Thay mặt doanh nghiệp Quyết toán thuế khi có yêu cầu

Dịch vụ báo cáo thuế của công ty chúng tôi sẽ thực hành:

Trực tiếp làm việc cơ thuế quan khi có nảy sinh. rà soát đối chiếu hóa đơn Giá trị gia tăng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

rà soát đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

Hàng tháng lập ít tổng hợp thuế Giá trị gia tăng đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.

Hàng tháng lập bẩm tổng hợp thuế Giá trị gia tăng đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

Theo dõi mỏng tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.

Cùng kết hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu bao cao thue của các cơ sở giữa mỏng với quyết toán.

Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị nảy mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh.

Lập ít tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế xuất, đơn vị cơ sở).

soát hóa đơn đầu vào,đánh số trật tự để dễ tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có liên quan.

Hàng tháng đóng chứng từ bẩm về thuế của cơ sở toán công ty.

Kiểm tra bẩm tình hình dùng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế Giá trị gia tăng theo thời gian, trật tự số quyển không để thất thoát, hỏng.

thẩm tra đối chiếu biên bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu mỏng thuế kịp thời khi có nảy sinh.

liên can ngay với dịch vụ báo cáo thuế của chúng tôi ngay khi quý khách hàng có nhu cầu

Đường dây nóng : 0972.637.245

Chủ đề cùng chuyên mục :