Dịch báo cáo thuế là dịch vụ mà kế toán sẽ phụ trách về các vấn đề Khai báo thuế trong Doanh nghiệp. Kế toán thuế liên tưởng pháp luật quốc gia và là bổn phận của các doanh nghiệp đối với nhà nước. quốc gia chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành ...
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời gian và uổng thực hiện các thủ tục thuế, bảo đảm hồ sơ kế toán, ít thuế của quý doanh nghiệp ăn nhập với quy định của pháp luật thuế, uổng thuế giảm đến mức tối thiểu, dịch vụ báo cáo thuế của ACB mang đến cho quý khách hàng dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng với hoài dịch vụ thấp nhất.
Công ty kế toán thuế Hà Nội nhận làm bẩm thuế hàng tháng cho mọi loại hình doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian cũng như phí tổn để giải quyết những vấn đề hệ trọng đến kế toán – thuế. Với phí thực hành chỉ từ 500.000đ – 1,5 triệu đồng / 1 tháng thay vì mức lương để trả cho 1 kế toán tối tiểu từ 4 – 6 Triệu / tháng, chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hiện vớ những công việc liên tưởng đến kế toán, thuế hàng tháng cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – xác thực với những quy định hiện hành. Với những kế toán trưởng, chuyên viên, các nhà quản lý nhiều năm kinh nghiệm đã và đang làm dịch vụ cho hàng chục công ty, quý công ty có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Nội dung dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng của công ty dịch vụ báo cáo thuế Hà Nội giá sốc bao gồm:

- Hàng tháng nhận chứng từ, hóa đơn từ phía Doanh nghiệp

- Tiến hành xử lý chứng từ: phân loại, xếp đặt và lưu giữ chứng từ

- Mang bản sao chứng từ về Công ty tư vấn quản lý thuế Hà Nội để tiến hành làm các ít thuế cần thiết theo từng tháng, từng quý và cuối năm

- Nộp vắng cho Cơ quan thuế theo đúng thời kì quy định

- tham vấn cho doanh nghiệp những tồn đọng trong hệ thống kế toán, đưa ra hướng giải quyết, khắc phục những vướng mắc đó

- hà tằn hà tiện hoài cho doanh nghiệp, tối ưu khoản thuế phải nộp cho nhà nước

- Thay mặt doanh nghiệp Quyết toán thuế khi có đề nghị

Dịch vụ báo cáo thuế của công ty chúng tôi sẽ thực hiện:

Trực tiếp làm việc cơ thuế quan khi có nảy sinh. thẩm tra đối chiếu hóa đơn Giá trị gia tăng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

thẩm tra đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

Hàng tháng lập mỏng tổng hợp thuế Giá trị gia tăng đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.

Hàng tháng lập báo cáo tổng hợp thuế Giá trị gia tăng đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

Theo dõi vắng tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.

Cùng phối hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu bao cao thue của các cơ sở giữa báo cáo với quyết toán.

Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có nảy sinh.

Lập ít tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế xuất, đơn vị cơ sở).

rà soát hóa đơn đầu vào,đánh số trật tự để dễ tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông báo đến cơ sở có hệ trọng.

Hàng tháng đóng chứng từ bẩm về thuế của cơ sở toán công ty.

thẩm tra báo cáo tình hình dùng hóa đơn thuế để báo cáo cục thuế.

Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế Giá trị gia tăng theo thời kì, trật tự số quyển không để thất thoát, hư hỏng.

rà soát đối chiếu biên bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu ít thuế kịp thời khi có phát sinh.

hệ trọng ngay với dịch vụ báo cáo thuế của chúng tôi ngay khi quý khách hàng có nhu cầu

Đường dây nóng : 0972.637.245

Chủ đề cùng chuyên mục :