Dịch vụ báo cáo thuế là dịch vụ mà kế toán sẽ cáng đáng về các vấn đề Khai báo thuế trong Doanh nghiệp. Kế toán thuế liên hệ pháp luật quốc gia và là bổn phận của các doanh nghiệp đối với quốc gia. quốc gia chỉ có thể quản lý được nền kinh tế nhiều thành ...

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm thời kì và chi phí thực hành các thủ tục thuế, đảm bảo hồ sơ kế toán, báo cáo thuế của quý doanh nghiệp hiệp với quy định của luật pháp thuế, tổn phí thuế giảm đến mức tối thiểu, dịch vụ báo cáo thuế của ACB mang đến cho quý khách hàng dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng với uổng dịch vụ thấp nhất.

Công ty kế toán thuế Hà Nội nhận làm bẩm thuế hàng tháng cho mọi loại hình doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp hà tiện thời gian cũng như tổn phí để giải quyết những vấn đề liên tưởng đến kế toán – thuế. Với hoài thực hiện chỉ từ 500.000đ – 1,5 triệu đồng / 1 tháng thay vì mức lương để trả cho 1 kế toán tối tiểu từ 4 – 6 Triệu / tháng, chúng tôi sẽ thay mặt doanh nghiệp thực hành bít tất những công việc hệ trọng đến kế toán, thuế hàng tháng cho doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp – chuẩn xác với những quy định hiện hành. Với những kế toán trưởng, chuyên viên, các nhà quản lý nhiều năm kinh nghiệm đã và đang làm dịch vụ cho hàng chục công ty, quý công ty có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như dịch vụ của chúng tôi.

Nội dung dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng của công ty dịch vụ báo cáo thuế Hà Nội giá sốc bao gồm:

- Hàng tháng nhận chứng từ, hóa đơn từ phía Doanh nghiệp

- Tiến hành xử lý chứng từ: phân loại, sắp đặt và lưu giữ chứng từ

- Mang bản sao chứng từ về Công ty tư vấn quản lý thuế Hà Nội để tiến hành làm các vắng thuế cần thiết theo từng tháng, từng quý và cuối năm

- Nộp vắng cho Cơ thuế quan theo đúng thời gian quy định

- tham mưu cho doanh nghiệp những tồn đọng trong hệ thống kế toán, đưa ra hướng giải quyết, khắc phục những vướng mắc đó

- hà tằn hà tiện phí cho doanh nghiệp, tối ưu khoản thuế phải nộp cho quốc gia

- Thay mặt doanh nghiệp Quyết toán thuế khi có yêu cầu

Dịch vụ báo cáo thuế của công ty chúng tôi sẽ thực hành:

Trực tiếp làm việc cơ quan thuế khi có phát sinh. rà soát đối chiếu hóa đơn Giá trị gia tăng với bảng kê thuế đầu vào, đầu ra.

rà đối chiếu bảng kê khai hồ sơ xuất khẩu.

Hàng tháng lập mỏng tổng hợp thuế Giá trị gia tăng đầu ra của toàn công ty, phân loại theo thuế suất.

Hàng tháng lập mỏng tổng hợp thuế Giá trị gia tăng đầu vào của toàn Công ty theo tỉ lệ phân bổ đầu ra được khấu trừ.

Theo dõi thưa tình hình nộp ngân sách, tồn đọng ngân sách, hoàn thuế của Công ty.

Cùng kết hợp với kế toán tổng hợp đối chiếu số liệu bao cao thue của các cơ sở giữa thưa với quyết toán.

Lập hồ sơ ưu đãi đối với dự án đầu tư mới, đăng ký đơn vị phát sinh mới hoặc điều chỉnh giảm khi có phát sinh.

Lập hồ sơ hoàn thuế khi có nảy.

Lập bẩm tổng hợp thuế theo định kỳ hoặc đột xuất (nhóm thuế xuất, đơn vị cơ sở).

rà hóa đơn đầu vào,đánh số thứ tự để dễ tìm , phát hiện loại hóa đơn không hợp pháp thông tin đến cơ sở có can hệ.

Hàng tháng đóng chứng từ thưa về thuế của cơ sở toán công ty.

rà ít tình hình dùng hóa đơn thuế để thưa cục thuế.

Lập bảng kê danh sách lưu trữ, bảo quản hóa đơn thuế Giá trị gia tăng theo thời gian, thứ tự số quyển không để thất thoát, hỏng hóc.

soát đối chiếu biên bản trả nhận hàng để điều chỉnh doanh thu mỏng thuế kịp thời khi có phát sinh.

liên can ngay với dịch vụ báo cáo thuế của chúng tôi ngay khi quý khách hàng có nhu cầu

Đường dây nóng : 0972.637.245

Chủ đề cùng chuyên mục :