Thép hộp vuông, Hộp chữ nhật 100, h150, 200, 300, 400 Hộp 125x125

Thép hộp vuông 100 x100x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 125 x125x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 150 x150x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 175 x175x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 200 x200x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 250 x250x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp vuông 300 x300x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật Chiều Dài

Thép hộp chữ nhật 125 x75x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 150 x75x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 150x100x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 175x125x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 200 x100x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 200x150x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 250x150x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 300x150x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 300x200x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 300x250x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 300x200x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 350x150x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 350x200x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 350x250x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 400x200x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Thép hộp chữ nhật 400x250x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

400x300x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

400x350x3,2x4,5x6x9x12.mm 6/9/12.m

Mail: theptruongthinhphat@gmail.com

Web: http://thepong.vn/

Cty Thép Trường Thịnh Phát

KDC Thuận giao- Thuận An –BD

Mr : Đức: 0933.010.333

Đt: : 06503 719 330

Fax: 06503 719 123

Chủ đề cùng chuyên mục :