Câu hỏi đặt ra là có thể tận dụng máy in laser thường dùng để in tem nhãn hay in mã vạch được không?(Xem thêm in tem nhãn số lượng ít chất lượng ).
[IMG]
Bạn cũng có thể dùng máy in kim, in phun...