cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, giảm khả năng học tập, làm việc, lao động của trẻ trong tương lai. Thực tế, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng ở nước ta vẫn đang ở mức cao và rất cần sự chung tay của tất cả...