nếu đồ chơi nhỏ hơn lõi cuộn giấy thì nó không an toàn đối với trẻ dưới 3 tuổi

Printable View